برنامه خود اشتغالی کانادا

 • برنامه خود اشتغالی

  Self-employed

برنامه خود اشتغالی کانادا

 • شرایط و امتیازات
 • نحوه ارائه تقاضا

رویای شیرین مهاجرت به کانادا

اگر علاقه‌مند به شرکت در برنامه‌ خود اشتغالی کانادا برای دریافت اقامت دائم این کشور هستید باید:

 • تجربه مرتبط در زمینه‌های فرهنگی یا ورزشی داشته باشید و
 • مشتاق باشید که نقش بسزایی را در جامعه‌ی فرهنگی یا ورزشی کانادا ایفا کنید.

چه کسی می‌تواند در برنامه‌ خود اشتغالی کانادا پذیرفته شود؟

برای مهاجرت به عنوان فردی خود اشتغال باید شرایط زیر را داشته باشید:

 • داشتن تجربه مرتبط
 • تمایل و توانایی برای انجام کار به صورت خود اشتغال در کانادا
 • داشتن معیارهای انتخابِ برنامه خود اشتغالی کانادا
 • داشتن شرایط پزشکی، امنیتی و موارد دیگر
برنامه خود اشتغالی کانادا

تجربه مرتبط :

اگر شما به عنوان فردی فعال در فعالیت های فرهنگی و یا ورزشی مهاجرت می‌کنید، در صورتی تجربه شما مرتبط و قابل قبول است که:

 • سابقه شرکت در فعالیت های فرهنگی یا ورزشی در سطوح جهانی را داشته باشید؛
 • در حال حاضر به صورت خویش فرما دارای فعالیت های کاری در زمینه فرهنگی یا ورزشی باشید.

به عنوان مثال می‌توان ورزشکاری را مثال زد که در مسابقات منطقه ای یا جهانی شرکت کرده و در حال حاضر نیز منبع درآمدش در کشور، فعالیت در زمینه‌های ورزشی مانند مربیگری است.

تجربه مرتبط برای یک فرد خود اشتغال بدین معنی است که سابقه اینگونه فعالیت‌ها باید حداقل 2 سال در 5 سال قبل از درخواست باشد و تا زمانیکه درخواست متقاضی در حال بررسی و نهایتا تصمیم‌گیری نهایی است؛ ادامه داشته باشد. این بدان معنی است که فعالیت باید جاری باشد و هرچه مدت این فعالیت بیشتر باشد مثلاً 3 یا 4 یا 5 سال؛ امتیاز بیشتری در برنامه خود اشتغالی کانادا به متقاضی تعلق می‌گیرد.

 • حداقل تجربه تان برای فعالیت های فرهنگی باید به صورت زیر باشد:

الف ) دو دوره یک ساله‌ی فعالیت به صورت خویش فرما در زمینه فرهنگی

ب )  دو دوره یک ساله‌ی شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری در سطح جهانی

ج )  ترکیبی از یک دوره یک ساله که در (الف) مطرح شد و یک دوره یک ساله که در (ب) توضیح داده شد

 • و برای فعالیت های ورزشی:

الف ) دو دوره یک ساله‌ی فعالیت به صورت خویش فرما در زمینه ورزشی

ب )  دو دوره یک ساله‌ی شرکت در فعالیت‌های ورزشی در سطح جهانی

ج )  ترکیبی از یک دوره یک ساله که در (الف) مطرح شد و یک دوره یک ساله که در (ب) توضیح داده شد

برنامه خود اشتغالی کانادا

معیارهای انتخاب

در برنامه خود اشتغالی کانادا، شما بر اساس معیارهای زیر ارزیابی خواهید شد:

 • تجربه
 • تحصیلات
 • سن
 • توانایی های زبانی
 • تطبیق پذیری

شرایط کسب امتیاز

در این روش حداکثر امتیاز 100 و حداقل امتیاز لازم برای پذیرفته شدن 35 است اما این عدد می‌تواند تغییر کند. داوطلبان معمولا با توجه به موارد زیر انتخاب می‌شوند:

 • صحت مدارکی که ارائه می‌دهند؛
 • امتیازی که از هر معیار گزینش کسب می‌کنند؛
 • داشتن شرایط لازم به عنوان یک فرد خویش فرما.

در طی روند برنامه خود اشتغالی کانادا و مهاجرت به این کشور، ممکن است از شما خواسته شود که برای مصاحبه به سفارت کانادا مراجعه کنید. در زمان مصاحبه، مامور صدور ویزا از شما می‌خواهد که موارد زیر را توضیح دهید:

 • اطلاعاتی که نامشخص یا ناقص است؛
 • کمبود مدارکی که ارائه کرده‌اید.

اگر ارزیابی های مامور صدور ویزا با مدارکی که شما ارائه کرده‌اید تفاوت داشته باشد، در نهایت اداره مهاجرت کانادا بر اساس تصمیم آن مامور به شما امتیاز خواهد داد.

معیار انتخابحداکثر امتیازامتیاز شما
تحصیلات25
تجربه35
سن10
توانایی در زبان انگلیسی و یا فرانسه24
انطباق پذیری6
مــجـــمـــوع نـــمـــرات100

امتیازات برای تحصیلات: حداکثر 25 امتیاز

تحصیلاتحداکثر امتیاز
دارای مدرک فوق لیسانس یا دکترا هستید و حداقل 17 سال مشغول به تحصیل تمام وقت یا معادل آن بوده‌اید25 امتیاز
دارای دو یا چند مدرک دانشگاهی در سطح لیسانس هستید و حداقل 15 سال مشغول به تحصیل تمام وقت یا معادل آن بوده‌اید22 امتیاز
دارای مدرک سه ساله دانشگاهی، گواهی تجاری یا کارآموزی هستید و حداقل 15 سال مشغول به تحصیل تمام وقت یا معادل آن بوده‌اید22 امتیاز
دارای مدرک فوق دیپلم، گواهی تجاری یا کارآموزی هستید و حداقل 14 سال تحصیلات تمام وقت یا معادل آن داشته‌اید20 امتیاز
دارای مدرک دانشگاهی یک ساله در مقطع لیسانس هستید و حداقل 13 سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن داشته‌اید15 امتیاز
دارای مدرک دیپلم، گواهی تجاری یا کارآموزی هستید و حداقل 12 سال مشغول به تحصیل تمام وقت یا معادل آن بوده‌اید12 امتیاز
دبیرستان را تمام کرده‌اید5 امتیاز

امتیازات برای تجربه: حداکثر 35 امتیاز

یکی از فاکتورهای مهم در برنامه خود اشتغالی کانادا داشتن تجربه مرتبط در زمینه فرهنگی یا هنری است. تجربیات مرتبط باید حداقل 2 سال در 5 سال قبل از درخواست باشد و تا زمانیکه درخواست متقاضی در حال بررسی و نهایتا تصمیم‌گیری نهایی است؛ ادامه داشته باشد. این بدان معنی است که فعالیت باید جاری باشد.

تعداد سالحداکثر امتیازامتیاز شما
دو سال تجربه مفید20
سه سال تجربه مفید25
چهار سال تجربه مفید30
پنج سال تجربه مفید35

امتیازات برای سن: حداکثر 10 امتیاز

بر اساس سنی که در آن تقاضانامه تان را به دفتر صدور ویزا ارسال می‌کنید، امتیاز کسب خواهید کرد.

سنامتیازامتیاز شما
16 سال یا پائین‌تر0
172
184
196
208
49 – 2110
508
516
524
532
+540

امتیازات برای توانایی زبانی: حداکثر 24 امتیاز

مهارتتان در زبان انگلیسی یا فرانسه یکی از 5 معیار گزینش در برنامه خود اشتغالی کانادا است. با توجه به میزان این توانایی در سطح مقدماتی، متوسط یا پیشرفته می‌توانید تا 24 امتیاز کسب کنید. امتیازی که به شما تعلق می‌گیرد براساس توانایی‌تان در حوزه‌های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن است.

چنانچه هم در زبان انگلیسی و هم فرانسه اطلاعات دارید، زبانی را انتخاب کنید که در استفاده از آن تسلط بیشتری دارید. این زبان اولین زبان رسمی شما خواهد بود و دیگری دومین زبان است.

باید اثبات کنید که مهارت کافی را در زبان دارید تا از این مهارت در بررسی تقاضای شما برای اقامت دائم استفاده شود.

آزمون های معتبر زبان

می توانید در هر کدام از سیستم های معتبر زیر برای آزمون شرکت کنید.

1- انگلیسی

 • IELTS: سیستم بین المللی آزمون زبان انگلیسی

IELTS دو گزینه برای آزمون های خواندن و نوشتن دارد: آموزش عمومی و آکادمیک. شما باید گزینه آموزش عمومی را انتخاب کنید.

 • CELPIP: برنامه شاخص مهارت زبان انگلیسی کانادایی که دو آزمون دارد:

CELPIP- عمومی (CELPIP-G)

CELPIP- آکادمیک (CELPIP-A)

شما باید آزمون CELPIP-G را انتخاب کنید.

2- فرانسوی

 • TEF کانادا: آزمون ارزشیابی زبان فرانسوی

شما باید نتایج آزمون های TEF کانادا را به عنوان مهارت‌تان در زبان فرانسوی ثبت کنید.

 • TCF کانادا: آزمون دانش زبان فرانسوی (فقط فرانسوی)

نتایج آزمون های TCF را باید به عنوان اثبات مهارت های زبان فرانسوی ثبت کنید.

می‌توانید از نتایج این آزمون ها تا دو سال پس از تاریخ برگزاری آزمون استفاده کنید. دقت داشته باشید زمانیکه درخواست‌تان را در برنامه خود اشتغالی کانادا ثبت می‌کنید این نتایج باید اعتبار داشته باشند.

میزان تسلط زبانی

میزان تسلطنوشتنخواندنگوش دادنصحبت کردن
زیاد: می‌توانید به خوبی در بیشتر موقعیت‌های کاری و اجتماعی ارتباط برقرار کنیدزیادزیادزیادزیاد
متوسط: می‌توانید به راحتی در موقعیت‌های آشنای اجتماعی و کاری ارتباط برقرار کنیدمتوسطزیادمتوسطمتوسط
پایه: می‌توانید در زمینه های پیش بینی شده و موضوعات آشنا ارتباط برقرار کنید اما کمی در این کار مشکل داریدپایهپایهپایهپایه
پایه: می‌توانید در زمینه های پیش بینی شده و موضوعات آشنا ارتباط برقرار کنید اما کمی در این کار مشکل داریددر سطح پایه نیستدر سطح پایه نیستدر سطح پایه نیستدر سطح پایه نیست

امتیازات برای وفق پذیری: حداکثر 6 امتیاز

در برنامه خود اشتغالی کانادا می‌توانید حداکثر 6 امتیاز را با ترکیبی از عناصر زیر برای وفق پذیری بدست آورید.

وفق پذیریحداکثر 6 امتیاز
میزان تحصیلات همسر یا شریک قانونی زندگی
• دیپلم دبیرستان یا کمتر: 0 امتیاز
• مدرک یک ساله دانشگاهی، گواهی تجاری، کارآموزی یا مدرک دانشگاهی و حداقل 12 سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن: 3 امتیاز
• مدرک دو یا سه ساله دانشگاهی، مدرک تجاری، کارآموزی، یا مدرک دانشگاهی و حداقل 14 سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن: 4 امتیاز
• مدرک فوق لیسانس یا دکترا و حداقل 17 سال تحصیل تمام وقت یا معادل آن: 5 امتیاز
5 – 3
کار قبلی در کانادا
شما یا همسرتان حداقل یک سال تمام وقت در کانادا با مجوز معتبر کار کرده اید.
5
تحصیل قبلی در کانادا
شما یا همسرتان برنامه تحصیلی تمام وقت خود را با حداقل دو سال در یک موسسه آموزشی معتبر کانادایی گذرانده اید. باید این کار را پس از 17 سالگی با مجوز معتبر تحصیل انجام داده باشید.
نیازی به داشتن مدرک یا دیپلم برای این دو سال تحصیل ندارید تا به این امتیازات برسید.
5
خویشاوندان در کانادا
شما یا همسرتان اقوام و خویشاوندانی (والدین، پدربزرگ مادربزرگ، فرزند، نوه، خواهر و برادر، عمه یا عمو، یا نوه یکی از والدین، خواهرزاده یا برادرزاده) دارید که مقیم کانادا هستند و شهروند کانادایی محسوب می شوند.
5